Projektne radionice

Za vrijeme filmskih festivala u pet hrvatskih županija  bit će održane projektne radionice koje će informirati i educirati potencijalne korisnike o EU strukturnim i kohezijskim fondovima, kao i o ostalim mogućnostima za financiranje projekata te o različitim programima EU za civilno društvo i za pojedince, s naglaskom na pripremu projekata i projektni ciklus.

Predavanja za srednje škole 

Informacije o programima EU s naglaskom na pripremu projekata i projektni ciklus će biti prezentirane i mlađoj populaciji kroz predavanja u u 20 srednjih škola u ciljanim regijama. Uz informativnu i edukativnu svrhu, radionice i predavanja će doprinijeti stvaranju interesa i razbijanju predrasude o teškim preduvjetima i zahtjevima za prijavu i provođenje projekata koje financira EU.