Programi financiranja, nacionalni udio, sufinanciranje