PROJEKT
Poboljšanje kvalitete života stanovnika i očuvanje bioraznolikosti sanacijom i remedijacijom onečišćenih lokaliteta

CILJ
zaštititi okoliš i povećati svijest o važnosti zaštite okoliša

REZULTATI
sanirano 60 divljih odlagališta; postavljene ploče zabrane odlaganja otpada; educirano stanovništvo, posebno mladi i djeca; zdraviji okoliš

TRAJANJE
18 mjeseci

PRORAČUN I IZVOR FINANCIRANJA
1.100.000,00 eura; IPA program

PRIJAVITELJ
Krapinsko-zagorska županija

PARTNERI
Zagorska razvojna agencija, grad Zaprešić, općina Brežice, općina Sevnica, Institut za okoliš i prostor

AUTOR
Leo Vitasović
Blank – filmski inkubator