Planiranje aktivnosti, metodologija, raspored u

vremenu