Cilj priručnika je proširenje znanja sadašnjih i budućih prijavitelja projekata na natječaje kojima se projekti sufinanciraju sredstvima iz europskih fondova. Riječ je o tzv. EU projektima.

Za uspješno osmišljavanje projekata, opisivanje projektne ideje u prijavi, a onda i za provedbu EU projekata, potrebna su znanja i vještine specifični za europsku metodologiju pripreme i provedbe projekata. Zato će u priručniku projekt biti opisan iz perspektive te metodologije, čiji je naziv Upravljanje projektnim ciklusom, engl. Project Cycle Management ili skraćeno PCM.

Priručnik počinje opisom Europske unije, fondova, metodologije i programa jer je razumijevanje strategije Europske unije i njezinih mehanizama sufinanciranja razvojnih programa i projekata ključno za uspješnu pripremu i provedbu projekata. Nastavlja se opisom natječaja i prijave projekta na natječaj, s fokusom na osmišljavanje, planiranje i argumentaciju projektne ideje u skladu sa zahtjevima natječaja. I na kraju, opisani su neki aspekti provedbe i zatvaranja projekta, jer je provedba jednako zahtjevna, ako ne i zahtjevnija od planiranja i prijave projekta za sufinanciranje iz europskih fondova.

Ovaj priručnik nastao je u sklopu projekta ClosEUp ili Europa izbliza, čiji je cilj povećati opće razumijevanje programa EU-a i objasniti koristi od strukturne pomoći EU-a njezinim članicama, posebno Republici Hrvatskoj. Kratkim dokumentarnim filmovima o gotovim projektima i njihovim provoditeljima, na filmskim festivalima predstavljaju se uspješne priče, a školskim predavanjima, projektnim radionicama i ovim on-line priručnikom potiču se sadašnji i budući voditelji projekata da se javljaju na natječaje i koriste se fondovima, ako sufinanciranje sredstvima EU-a pridonosi uspjehu.

ClosEUp je osmislio, prijavio i provodi Institut za razvoj i međunarodne odnose IRMO iz Zagreba (www.irmo.hr), a partner na projektu je Medijska tvornica MT (www.medijska-tvornica.com). Tijekom osamnaest mjeseci projekta, aktivnosti će se održavati u županijama u kojima je, prema rezultatima ispitivanja javnog mnijenja koje je provela tvrtka IPSOS puls, zapažena relativno niska razina informiranosti o toj temi, pogotovo među malim i srednjim poduzetnicima i mladim ljudima, srednjoškolcima i studentima. Te županije su: Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska, Brodsko-posavska i Krapinsko-zagorska. Projektne aktivnosti održavat će se i u Zagrebu, u kojem je, iako obiluje izvorima informiranja o Europskoj uniji, prednostima i koristima priključenja, zabilježena relativno visoka stopa euroskepticizma.