Implementacija: kvaliteta, nadzor, kontrola,

izvještavanje