O projektu

ClosEUp (Europa izbliza) je edukativno-kreativni projekt koji se sastoji od ciklusa festivala kratkog filma i projektnih radionica na temu kako pripremiti i realizirati EU projekte.

Naziv projekta se odnosi na izraz koji se koristi u filmskoj industriji, televizijskoj produkciji, fotografiji i stripu, a predstavlja zumiranje. Upravo to je cilj ClosE_Up projekta: približiti sliku o EU hrvatskim građanima, kroz iskustva iz prve ruke koja su zabilježena objektivom kamere. U skladu s time je nastao i hrvatski prijevod imena projekta: “Europa izbliza”.

Ciljevi

Opći cilj projekta je povećati razumijevanje programa EU i koristi od pomoći fondova EU. Također, namjera je pomoći postojećim i potencijalnim prijaviteljima projekata kroz informiranje na filmskim festivalima, kroz projektne radionice, on-line priručnike i školska predavanja.

Specifični ciljevi:

  • Promovirati na filmskim festivalima primjere hrvatskih projekata s uspješnim rezultatima koji su koristili sredstva fondova EU, s voditeljima tih projekata kao gostima festivala
  • Informirati i educirati o strukturnim fondovima, kohezijskoj politici i ostalim programima EU, s naglaskom na pripremu projekata i projektni ciklus, kroz radionice za vrijeme festivala i predavanja u srednjim školama
  • Povećati znanja o upravljanju projektima u Hrvatskoj, objavom multimedijskih on-line priručnika i on-line savjetodavne pomoći sadašnjim i budućim korisnicima sredstava fondova EU

Vrijednosti EU u skladu s kojima će ciljevi biti realizirani su promocija jednakih mogućnosti, ravnopravnost spolova i prava manjina.

Nositelji projekta

IRMO

Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) svojim interdisciplinarnim znanstvenim i stručnim radom pridonosi primijenjenom istraživanju i debati o suvremenim ekonomskim, političkim i društvenim pitanjima od globalnog značaja, te razvoju Republike Hrvatske u međunarodnom okruženju.

Područja istraživanja IRMO-a: međunarodni ekonomski i politički odnosi, europske integracije, regionalni razvoj, održivi razvoj, energetska politika i klimatske promjene, konkurentnost i razvoj poduzetništva i klastera, kulturne politike i komunikacije, specifični aspekti sigurnosti u međunarodnom okruženju.

Medijska tvornica

Medijska tvornica je organizacija mladih ljudi koji žele pridonijeti razvitku civilnog društva. Cilj udruge je promicanje, razvijanje i poboljšanje civilnog društva, zaštita ljudskih prava kombiniranjem novih medijskih tehnologija, kulture i audio-vizualne umjetnosti. Svrha djelovanja sastoji se od zalaganja za zaštitu ljudskih prava, prava djece, mladeži, žena i obitelji te borbu protiv svih oblika ovisnosti i informiranja javnosti o važnosti borbe protiv nasilja, socijalne isključenosti, diskriminacije i stereotipa. Kroz afirmacijske medijske kampanje i projekte, Medijska tvornica želi koristiti potencijale mladih ljudi i pretvoriti ih u pozitivne akcije.