On-line priručnik o EU projektima

Priručnik je strukturiran u 20 lekcija. Za pristup pojedinoj lekciji kliknite na odgovarajuću sliku.U svakoj lekciji se nalazi video materijal kao i dodatni materijal koji upotpunjuje sadržaj te lekcije. Pristupiti dodatnim materijalima možete klikom na link “Saznaj više” ispod svake video lekcije.

Dodatne informacije o priručniku i ClosEUp projektu možete saznati ovdje.

Osnovne informacije o Europskoj uniji

Osnovne informacije o Europskoj uniji

Pristup RH fondovima

Pristup RH fondovima

Programi financiranja, nacionalni udio, sufinanciranje

Upravljanje projektnim ciklusom

Upravljanje projektnim ciklusom

O natječajima i pozivima

O natječajima i pozivima

Opis projektne ideje za prijavu na natječaj

Opis projektne ideje za prijavu na natječaj

Analiza problema, ciljane skupine, dionici

Analiza problema, ciljane skupine, dionici

Relevantnost

Relevantnost

Organizacijska struktura projekta

Organizacijska struktura projekta

Planiranje aktivnosti, metodologija, raspored u vremenu

Planiranje aktivnosti, metodologija, raspored u vremenu

Financijsko planiranje

Financijsko planiranje

Pretpostavke, preduvjeti i rizici

Pretpostavke, preduvjeti i rizici

Održivost

Održivost

Promidžba i vidljivost

Promidžba i vidljivost

Obavezna i dodatna dokumentacija

Obavezna i dodatna dokumentacija

Ocjenjivanje projektne prijave

Ocjenjivanje projektne prijave

Implementacija: kvaliteta, nadzor, kontrola, izvještavanje

Implementacija: kvaliteta, nadzor, kontrola, izvještavanje

Nabava

Nabava

Evaluacija: vanjska, interna, revizor

Evaluacija: vanjska, interna, revizor

Zatvaranje

Zatvaranje