21. Ostale napomene

Korišteni izvori

 • Službeni dokumenti Europske komisije
 • Interni materijali, znanstveni radovi, dokumenti i prezentacije IRMO-a
 • Europa u 12 lekcija, Pascal Fontaine
 • EU u slidovima
 • Hrvatska na putu u EU
 • Vodič kroz Lisabonski ugovor
 • Znanstveni i stručni prilozi
 • Edukacije SAFU Otvorena vrata,
 • EU publikacije, Europski fondovi za hrvatske projekte (Priručnik o financijskoj suradnji i programima koje u Hrvatskoj podupire EU)
 • Podaci i materijali s web stranice strukturnifondovi.hr
 • Podaci i materijali s europa.eu
 • Prilozi s web stranica MRRFEU

Osnovne kratice, akronimi, linkovi

 • CFP – Common Fisheries Policy (Zajedničke ribarske politike)
 • CSF – Community support framework
 • COSME – Program za konkurentnost malih i srednjih poduzeća (http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm )
 • EAFRD – Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (http://ec.europa.eu/agriculture/ & http://www.mrrfeu.hr/ )
 • EK – Europska komisija
 • ESI FONDOVI – Europski strukturni i investicijski fondovi
 • EFF – Europski fond za ribarstvo (http://ec.europa.eu/fisheries/index_en.htm & http://www.mrrfeu.hr/ )
 • EMFF – Europski fond za pomorstvo i ribarstvo
 • EFRR- Europski fond za regionalni razvoj (http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm & http://www.mrrfeu.hr/ )
 • ESF – Europski socijalni fond (http://ec.europa.eu/esf/ & http://www.mrrfeu.hr/ )
 • Erasmus za sve – Erasmus for all – Investing in Europe’s education, training and youth (http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/ )
 • FP – financijska perpspektiva
 • HORIZON 2020 (OBZOR 2020.) – Okvirni program za istraživanje i inovacije (http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm )I&R / R&D – inovacije & razvoj (engl. research & development)
 • IKT – informacijsko-komunikacijska tehnologija
 • IPA – Instrument for preaccession
 • KF – Kohezijski fond (http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm & http://www.mrrfeu.hr/ )
 • KP – kohezijska politika
 • MFF – multiannual financial framework/višegodišnji financijski okvir
 • NSRF/NSRO – National strategic reference framework/Nacionalni strateški referentni okvir
 • OP – operativni program
 • RP – regionalna politika
 • ZČ – zemlje članice
 • ZPP/CAP – Zajednička poljoprivredna politika/Common Agricultural Policy
 • ŽRS – Županijska razvojna strategija

Nazivi ministarstava i drugih tijela

 • MRRFEU (MRDEUR) – Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
 • ARPA – Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije
 • MFIN – Ministarstvo financija
 • MPPI – Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
 • SAFU – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
 • MZOP – Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
 • M.Polj. – Ministarstvo poljoprivrede
 • FZOEU – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • MRDEUF – Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
 • M.pod. – Ministarstvo poduzetništva i obrta
 • MZOS – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
 • MINGO – Ministarstvo gospodarstva
 • MRMS – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
 • MSPM – Ministarstvo socijalne politike i mladih
 • HZZ – Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • ASOO – Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 • Nac. zaklada za c.d. – Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva